Finn Tveitos stipend

Finn Tveitos Stiftelse for utdannelse av mannlige dansere deler ut stipend til unge mannlige dansere.

Kriterier for tildeling av Finn Tveitos stipend:

  • Søkeren må ha 3 årlig godkjent yrkesutdanning i dans eller 3 årig profesjonell yrkeserfaring som danser.
  • Søknaden må være begrunnet og fylt ut på eget søknadsskjema.
  • Stipendet kan brukes til studier i inn- og utland. 
  • Stipendet tildeles danser med talent og potensial som kan videreutvikles. 
  • Stiftelsen kan gjøre unntak fra kriteriene dersom spesielle forhold tilsier det. 
  • Tilleggsopplysninger som kan styrke søknaden, så som kritikker, artikler m.m vedlegges. 
  • Mottager av stipend forplikter seg til å sende inn rapport om bruk av stipendet innen 2 måneder etter avsluttet bruk. 
  • Beløpet utbetales ved studiets/reisens start.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.

Søkeren bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige og forplikter seg til å sende Stiftelsen skriftlig rapport om bruken av stipendet senest 2 måneder etter at det er brukt.

7A. Tilsluttet kunstnerorganisasjon/forbund
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Søknadsskjemaet bes fylt ut omhyggelig og samvittighetsfullt og sendes til styret for stiftelsen v/Kåre Lund. Unøyaktige opplysninger kan føre til at søkeren ikke kommer i betraktning. Alle søknader blir behandlet konfidensielt. Søknadsskjema og vedlegg vil ikke bli returnert.

Styret tar stilling til søknader i løpet av ca. 2 måneder

Søkerne vil bli tilskrevet etter at styret har tatt sin avgjørelse.


Webside av OffCenit || Portrettfotografi av Marit Sletten