Advokatane i Vågå

Advokatkontoret i Vågå er eit kontorfellesskap
med fire advokatar som tilbyr eit bredt spekter
av 
juridiske tenester til næringsliv og privatpersonar. 

Om advokatane i Vågå

Advokatkontoret i Vågå er eit kontorfellesskap med fire advokatar som tilbyr juridiske tenester til næringsliv og privatpersonar i Gudbrandsdalen og tilliggande område. Vi bistår i spørsmål som typisk oppstår i distrikta, knytt til fast eiendom, jordskifte og landbruksvirksomheit, men har også særleg kompetanse med kontraktsrett, skatt- og avgift, familie- og arvespørsmål, og offentleg innkjøp og anbudsprosessar.

TA KONTAKT

TEL: 61 23 75 50
Kåre:
kl@vagaadvokat.no
Knut Ola:
kol@vagaadvokat.no

Ingrid:
il@vagaadvokat.no
Anders:
 agb@vagaadvokat.no